Kalusugan ay Kayamanan

Kalusugang Pampamilya sa Presyong Abot Kayang Halaga Hatid ng FriendlyCare Shaw

Di na kailangang magkasakit pa upang kumunsulta sa isang doktor.

Be Careful with your Heart

Be Careful with Your Heart

A broken heart doesn’t kill you (and even makes you stronger), but heart diseases do!

Friendlycard

Your Family Health Saver

Your health is your wealth. Good health does not need to be expensive with FriendlyCard.

KALUSUGAN AY KAYAMANAN

Di na kailangang magkasakit pa upang kumunsulta sa isang doktor. Ang pag-iingat ay mas mainam pa rin kaysa pagbibigay ng lunas kaya nga hatid sa inyo ng FriendlyCare ang isang dekalidad na serbisyong medikal sa abot kayang halaga.

FriendlyCare Joins DOH’s Training on Mental Health GAP

FriendlyCare and other plenary speakers join the Department of Health participants from different regional offices during the DOH Training of Learning and Development Managers on Mental Health GAP Action Programme in Baguio City.

FriendlyCare Foundation, Inc. joins the Department of Health Training of Learning and Development Managers for Mental Health GAP Action Programme, by introducing Mindfulness-Based Interventions (MBI) for mental health and wellness of Filipino families.

ACCREDITATIONS

Accreditations