Friday, January 18, 2019
Shaw Pasig

ADDRESS

FriendlyCare Clinic Shaw Pasig, No. 27 Barangay San Antonio, Shaw Boulevard, Pasig City

Landline number: 401-5210 / 635-2876 and 722-2990

Mobile Phone: 0977-2744874

 

Staff

CLINIC HOURS:

Monday to Saturday 7:30 AM - 5:30 PM

Clinic Manager

Clinic Manager

Maria Julisa Venson, M.D.

SHAW DOCTORS SCHEDULE

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

***Above schedule may change without prior notice. We advise you to call the clinic at 635-2876 / 722-2990 for confirmation of the doctor’s schedule before walking in. In some cases, doctors may cancel or declare an early cut-off of their schedule.

Location Map

Start a Healthy Habit in 2019

Start a Healthy Habit in 2019 After the holiday late nights, parties, alcohol, sweets and fatty...

Kalusugan ay Kayamanan sa FriendlyCare Clinic

Hindi na kailangang magkasakit pa upang kumunsulta sa isang doktor. Ang pag-iingat ay mas mainam pa rin kaysa pagbibigay ng lunas kaya nga hatid sa inyo ng FriendlyCare Foundation, Inc. ang isang dekalidad na serbisyong medikal sa abot kayang halaga.

Shaw FriendlyCare Clinic

SHAW DOCTORS SCHEDULE ***Above schedule may change without prior notice. We advise you to call the...